Χάρτες

Χάρτης Χιλιομετρικών αποστάσεων από σημείο εκκίνησης  την Τρίπολη


Σύμφωνα με τον χάρτη αυτό η χιλιομετρική απόσταση των χωριών του Δήμου Φαλάνθου από την Τρίπολη είναι :
Σιλίμνα  :  6 χιλιόμετρα
Μαίναλο :  10 χιλιόμετρα
Κάτω Δαβιά : 12 χιλιόμετρα
Άνω Δαβιά  : 13 χιλιόμετρα
Ροεινό :  16 χιλιόμετρα
Πιάνα : 18 χιλιόμετρα
Αλωνίσταινα : 25 χιλιόμετρα
Τσελεπάκος : 13 χιλιόμετρα
Μανταίικα : 18 χιλιόμετρα
Χρυσοβίτσι : 22 χιλιόμετρα
Λυμποβίσι : 30 χιλιόμετρα