Μαίναλο


Το Μαίναλο ανήκει στο δήμο Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα ''Καλλικράτης''. Έχει υψόμετρο 866 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας καί αποτελεί το σημαντικό βουνό της Πελοποννήσου με τα πλούσιο πράσινο καί τα μοναδικά του έλατα, με κορυφή 1980 μέτρα. Από το Μαίναλο πηγάζουν δύο παραποταμοί του Αλφειού, ο Λούσιος καί ο Ελισσώνας.
 
Εικόνα 1
 

 


Το Μαίναλο κατοικείται από την Αρχαιότητα. Οι αρχαίοι κάτοικοι ήταν αρκάδες καί εκτός από τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου, λάτρευαν καί τον θεό Πάνα όπου η λατρεία του μεταδόθηκε σιγά σιγά σ'όλη την Ελλάδα. Σημαντικές πόλεις της περιοχής ήταν, ο Ορχομενός η Μαντίνεια, Τεγέα, Υψούς.

 
Κατά την περίοδο του μεσαίωνα ήρθαν καί εγκαταστάθηκαν στην Αρκαδία Σλάβοι, κάτι που φυσικά μαρτυρεί καί τα Σλαβικά τοπωνύμια, Βαλτέτσι, Στεμνίτσα κτλ. Τον 10ο αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται μοναστική κοινότητα στο Λούσιο.

Eικόνα 2
 

Η περιοχή του Μαινάλου έπαιξε καί αυτή με την σειρά της ενεργό ρόλο στην επανάσταση του 1821 καθώς παρείχε στα ελληνικά στρατεύματα πυρομαχικά από τους μπαρουτόμυλους της Δημητσάνας, ασφαλή ορμητήρια, καί στρατό από τα επαναστατημένα χωριά.


Στις μέρες μας, το Μαίναλο είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό για το χιονοδρομικό κέντρο που λειτουργεί κοντά στην κορυφή Οστρακίνα καί καταφύγιο.