Φωτογραφίες

 Φωτογραφίες από το γραφικό χωριό Σιλίμνα

 
 

 

 Από την Φίλη μας, Μαίρη Παλμούτσου

 

 

Φωτογραφίες από το γραφικό χωριό Σιλίμνα

 
 
 


 Από την Φίλη μας, Μαίρη Παλμούτσου