Τεχνική Υποδομή

Οικοδομές , κτίρια και κατοικίες για το Δήμο Φαλάνθου σύμφωνα με την απογραφή του 2001

    Διαγραμματική απεικόνιση 


Στο παραπάνω διάγραμμα μπορούμε να δούμε τις οικοδομές τα κτίρια και τις κατοικίες που υπήρχαν στο Δήμο Φαλάνθου Αρκαδίας το έτος 2001. Όπως μπορούμε να δούμε τα χωρία με τις περισσότερες οικοδομές είναι το Ροεινό με 172 η Πιάνα με 159 , το Χρυσοβίτσι με 144 και ακολουθούν τα άλλα χωριά. Το χωριό με τις λιγότερες οικοδομές είναι τα Μανταϊκα με 44.
Απ την άλλη, τα χωριά με τα περισσότερα κτίρια είναι το Ροεινό και η Πιάνα με 179 και 177 κτίρια αντίστοιχα. Τα χωριά με τα λιγότερα είναι τα Μανταϊκα με 46 και η κάτω Δαβιά με 52 κτίρια.
Τέλος, τα χωριά με τις περισσότερες κατοικίες είναι το Ροεινό με 156 και η Πιάνα με 151. Επιπλέον, αυτά με τις λιγότερες κατοικίες είναι τα Μανταϊκα με 40 και η κάτω Δαβιά με 34 κατοικίες.