Δήμος Φαλάνθου, Επιπλέον πληροφορίες

      Ο Δήμος Φαλάνθου σχηματίστηκε το 1834, με έδρα τη Φάλανθο (Αρκουδόρρευμα) και αρχική σύσταση τα χωριά Φάλανθος, Πιάνα, Λυμποβίσι, Χρυσοβίτσι. Το 1840 συγχωνεύτηκε με τους δήμους Ελισσούντος, Μαινάλου και τμήμα του δήμου Τριπόλεως οπότε προστέθηκαν τα χωριά Ελισσών (Αλωνίσταινα), Μαίναλος (Δαβιά), Τσελεπάκιον, Ροϊνόν, Ζαράκκοβα, Σιλίμνα, Καρτερόλι, Καρδαρά, Λυκόχια, Κάτω δαβιά, Άνω Δαβιά, Μαντέικα, Λυκουρέσι. Νέα έδρα του δήμου ορίστηκε το χωριό Πιάνα.

          Εικόνα 1 : Θεός Πάνας

 

     Το όνομα του δήμου προήλθε από την ομώνυμη αρχαία πόλη που χτίστηκε σύμφωνα με την παράδοση από τον επώνυμο μυθικό ήρωα Φάλανθο. Η αρχική σφραγίδα ήταν χωρίς έμβλημα. Το δημοτικό συμβούλιο πρότεινε ως έμβλημα «ποιμένα με ράβδον, διότι ο δήμος είναι ορεινός…», επικράτησε όμως η γνωμοδότηση του αρχαιολόγου Ευστρατιάδη και με Β.Δ. του 1874 ορίστηκε η σφραγίδα να έχει ως έμβλημα «…τον Πάνα, καθήμενον επί βράχου, παίζοντα την σύριγγα και έχοντα αμελώς την καλαύροπα εις τας αγκάλας του…».