Πληθυσμιακές πληροφορίες


Στατιστικά Στοιχεία για το Φάλανθο

Πραγματικός πληθυσμός για τα χωριά του Δήμου Φαλάνθου σύμφωνα με την απογραφή του 2001.

Χωρίο
Πληθυσμός (2001)
Δαβιά
92
Κάτω Δαβιά
57
Τσελεπάκος
114
Αλωνίσταινα
117
Μαίναλο
65
Πιάνα
227
Ροεινό
249
Σιλίμνα
126
Χρυσοβίτσι
196
Μανταϊκα
67
 Πηγή : Ελληνική Στατιστική Εταιρία

     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ο Δήμος Φαλάνθου το 2001 είχε συνολικό πληθυσμό 1.310 κατοίκους. Ο περισσότερος πληθυσμός συγκεντρώνεται στο χωριό Ροεινό με 249 κατοίκους και μετά ακολουθεί η Πιάνα με 227 κατοίκους. Από την άλλη πλευρά τα χωριά Μανταϊκα, Μαίναλο και Κάτω Δαβιά συγκεντρώνουν τους λιγότερους κατοίκους με πληθυσμό 67, 65 και 57 κάτοικοι αντίστοιχα.

   Διαγραμματική Απεικόνιση για τον Πληθυσμό (2001)Πραγματικός πληθυσμός για τα χωριά του Δήμου Φαλάνθου σύμφωνα με την απογραφή του 2011


Χωρίο
Πληθυσμός (2001)
Δαβιά
92
Κάτω Δαβιά
57
Τσελεπάκος
114
Αλωνίσταινα
117
Μαίναλο
65
Πιάνα
227
Ροεινό
249
Σιλίμνα
126
Χρυσοβίτσι
196
Μανταϊκα
67
                                                                                                    
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Εταιρία

     Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ο Δήμος Φαλάνθου το 2011 γίνετε δημοτική ενότητα και εντάσσεστε στο Δήμο Τρίπολης. Με συνολικό πληθυσμό 402 κάτοικοι. . Ο περισσότερος πληθυσμός συγκεντρώνεται στο χωριό Πιάνα με 70 κατοίκους και μετά ακολουθεί η Αλωνίσταινα με 27 κατοίκους. Από την άλλη πλευρά τα χωριά Σιλίμνα, Χρυσοβίτσι και Μανταϊκα συγκεντρώνουν τους λιγότερους κατοίκους με πληθυσμό 33, 33 και 25 κάτοικοι αντίστοιχα.   

Διαγραμματική Απεικόνιση για τον Πληθυσμό (2011)Διαφορά πληθυσμού για την Σιλίμνα


     Πηγή : Ελληνική Στατιστική Εταιρία


     Στο παραπάνω Διάγραμμα Παρατηρείτε η πληθυσμιακή εξέλιξη για το χωριό Σιλίμνα κατά τα έτη 1991 – 2001 – 2011 σύμφωνα με την Ελληνική στατιστική υπηρεσία. Το χωριό το 1981 είχε 118 περίπου κατοίκους, το 1991 απαριθμούσε περίπου 110 κατοίκους. Το 2001 παρατηρείτε αύξηση του πληθυσμού σε 126 κατοίκους για να φθάσουμε στην ραγδαία μείωση των περίπου 33 κατοίκων στην απογραφή του 2011.