ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΛΙΜΝΑΣ

 

      Καθώς εισέρχεται κανείς στο χωριό το πρώτο που αντικρίζει είναι ενα αξιόλογο μνημείο, το δημοτικό σχολείο του χωριού, το οποίο ιδρύθηκε το 1860. Μέχρι το 1900 το σχολείο λειτουργούσε ώς μονοθέσιο με έναν δάσκαλο, μετά μετατράπηκε σε διθέσιο με δύο δασκάλους. Το 1910 δημιουργήθηκε παρθεναγωγείο στη Σιλίμνα ώστε να μάθουν καί τα κορίτσια γράμματα. Μέχρι το 1920 το σχολείο αριθμούσε 140 περίπου μαθητές καί μαθήτριες, κατόπιν εντολής του Υπουργείου Παιδείας ενώθηκε σε διθέσιο μικτό. Το 1948 έγινε τριθέσιο με 100 περίπου μαθητές όπου και παρέμεινε όπως έχειν μέχρι το 1965. Έπειτα βέβαια μετατράπηκε πάλι σε διθέσιο καθώς ήταν τότε η εποχή της μετανάστευσης καί της αστυφιλίας. Το 1972-1973 το σχολείο έμεινε με δύο μόνο μαθητές καί έτσι αναγκάστηκε να κλείσει.


        Τα σχολεία στο χωριό ήταν δύο. Το πρώτο σχολείο κτίστηκε το 1904 με έξοδα του Αντρέα Συγγρού. Το 1941, σύμφωνα με πληροφορίες, έμειναν γερμανικά στρατεύματα κατά την κατοχή καί έτσι καταστράφηκε πλήρως. Το δεύτερο σχολείο κτίστηκε το 1939 με έξοδα του Κοκκίνη Σωτήριου, το ονομαζόμενο ''Κοκκίνειον''. Το 1956 έγινε προσθήκη μιας αίθουσας με έξοδα των ξενιτεμένων Σιλιμνιωτών για την μάθηση καί την πρόοδο των μαθητών.

Σήμερα, το δημοτικό σχολείο έχει κλείσει, ωστόσο λειτουργει ως Πολιτιστικός Σύλλογος Σιλίμνας καί εξυπηρετεί όσο μπορεί τις ανάγκες του Δήμου Φαλάνθου.